Logo Ministerio de Sanidad Logo Red de Escuelas

Rede de Escolas


Fonte: Ministerio de Sanidade 15/12/2021


Declaración de accesibilidade

O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real decreto 1112/2018  Abrirase nunha ventá nova. ,do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.redescuelassalud.es/

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real decreto 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

  1. Falta de conformidade co Real decreto 1112/2018: Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.
  2. Neurriz kanpoko karga: Ez da aplikatzen.
  3. O contido non se inclúe dentro do ámbito da lexislación aplicable: Poderían existir arquivos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade, aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 23 de setembro de 2021.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 23 de setembro de 2021.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real decreto 1112/2018 como, por exemplo:

  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web,
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido,
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web,

A través del email accesibilidad@mscbs.es.

Las comunicaciones serán recibidas y tratadas por la Subsecretaría del Departamento.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do Real decreto 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Este sitio web cumpre cos requisitos da Norma UNE-EN 301549:2019 Arquivo pdf. Abrirase nunha ventá nova. considerando as excepcións do Real decreto 1112/2018.

A última revisión realizouse en maio de 2018.

O portal de Rede de Escolas de Saúde para a Cidadanía, https://www.redescuelassalud.es/, realizouse utilizando XHTML 1.0 para a marcaxe de contido e follas de estilo CSS 3 para o deseño visual, evitándose na medida do posible utilizar tecnoloxías propietarias que condicionen o uso de determinados aparatos ou navegadores. Estes estándares garanten o acceso á información a través de calquera dispositivo de navegación que soporte as recomendacións do W3C.

Os estilos utilizados construíronse seguindo as recomendacións do consorcio W3C, para a versión 3 de follas de estilo en fervenza, e foron validados mediante a ferramenta de validación do código CSS  Abrirase nunha ventá nova. que proporciona o consorcio, sen detectarse ningún erro.

Por outra parte, validouse o HTML dende o que se utilizan os distintos CSS, para comprobar que a árbore de análise utilizada é correcta. A análise realizouse mediante a ferramenta de validación do código HTML  Abrirase nunha ventá nova. que proporciona o consorcio, sendo o resultado desta análise positiva.

En caso de que o usuario acceda ao portal a través dun navegador que non soporte follas de estilo, o marcado estrutural permite a correcta visualización de todos os contidos. Se se selecciona a opción sen estilo, visualizaranse as páxinas sen ningún tipo de formato visual. O sitio web está deseñado para unha visualización adaptable, co que se pode ver de forma óptima nos dispositivos tablet e móbiles.