Logo Ministerio de Sanidad Logo Red de Escuelas

Eskolen Sarea


Iturria: Irisgarritasun adierazpena 20/09/2023


Irisgarritasun adierazpena

Osasun Ministerioak bere webgunea eskuragarri egoteko konpromisoa hartu du, irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuak Leiho berri batean irekiko da. , sektore publikoko erakundeen webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzkoak, ezarritakoari jarraituz.

Irisgarritasun adierazpen hau webguneari aplikatzen zaio https://www.redescuelassalud.es/

Betetze egoera

Webgune hau zati batean dator bat 1112/2018 Errege Dekretuarekin, jarraian azaltzen diren alderdietan ez baitator bat.

Eskuragarri ez dagoen edukia

Jarraian azaltzen den edukia ez dago eskuragarri, hemen zehazten diren arrazoiengatik:

 1. 1112/2018 Errege Dekretuarekin bat ez etortzea:Noiz edo noiz, hutsak egon daitezke web-orriren baten edizioan.
 2. Neurriz kanpoko karga: Ez da aplikatzen.
 3. Edukia ez da aplikagarria den legediaren eremukoa. Baliteke egotea irisgarritasun betekizunak oso-osorik betetzen ez dituzten bulegotikako fitxategi batzuk, PDF formatuan edo beste formatu batean, 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratuak; hala ere, ahaleginak egin dira gehienek betekizun guztiak bete ditzaten.

Irisgarritasun adierazpenaren prestakuntza

Adierazpen hau 2021eko irailaren 23an prestatu zen.

Adierazpena prestatzeko, erakundeak berak autoebaluazioa egin du.

Adierazpenaren azken berrikuspena: 2021eko irailaren 23an.

Oharrak eta harremanetarako datuak

 1. Irisgarritasun-eskakizunei buruzko jakinarazpenak egin ditzakezu (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a) artikulua, adibidez:
  • Webgune honek izan dezakeen edozein ez-betetzeri buruzko informazioa ematea.
  • Edukira iristeko beste zailtasun batzuk transmititzea.
  • Webgunearen erabilerraztasunari buruzko beste edozein kontsulta edo hobekuntza-iradokizun egitea.

  Komunikazio horietarako, komunikazio-kanal hauek ditu eskuragarri:

 2. 1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.b artikuluaren arabera, beste hauek ere aurkez daitezke:

  • 1112/2018 Errege Dekretuaren baldintzak betetzeari buruzko kexa bat.
  • Hauei buruzko informazio-eskaera irisgarria:
   • 1112/2018 Errege Dekretuaren aplikazio-eremutik kanpo dauden edukiak, 3. artikuluko 4. atalean ezarritakoaren arabera.
   • Neurrigabeko karga ezartzeagatik irisgarritasun-eskakizunak betetzetik salbuetsita dauden edukiak.

  Informazio eskuragarriaren eskaeran, argi eta garbi zehaztu behar dira eskaera zentzuzkoa eta legitimoa dela egiaztatzeko aukera ematen duten egitateak, arrazoiak eta eskaerak.

  Informazio eskuragarriaren eskaerak eta kexak Leiho berri batean irekiko da. Kexak eta iradokizunak izapidearen bidez aurkez daitezke, bai eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako gainerako aukeretan ere.

  Jakinarazpenak, kexak eta informazio eskuragarriaren eskaerak Osasun Ministerioko Idazkariordetzak jaso eta tratatuko ditu.

Aplikatzeko prozedura

Informazio-eskaera irisgarri bat edo kexa bat egin ondoren, eskaera hori ezetsi bada, eta hartutako erabakiarekin ados ez badago, edo erantzunak 12.5 artikuluan jasotako baldintzak betetzen ez baditu, interesdunak erreklamazio bat hasi ahal izango du. Era berean, erreklamazioa hasi ahal izango da, hogei egun baliodunez erantzunik jaso ez bada.

Kexa eta iradokizunen Leiho berri batean irekiko da. bai eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako gainerako aukeretan ere.

Erreklamazioak Osasun Ministerioko Irisgarritasunaren Unitate Arduradunak jaso eta tratatuko ditu.

Aukerako edukia

Webgune honek UNE-EN 301549:2019 UNE-EN 301549:2019 Artxibo pdf.Leiho berri batean irekiko da. Arauaren eskakizunak betetzen ditu, 1112/2018 Errege Dekretuaren salbuespenak kontuan.

Azken berrikuspena 2018ko maiatzean egin da.

Herritarrentzako Osasun Eskolen Sarearen ataria, https://www.redescuelassalud.es/, edukia markatzeko XHTML 1.0 eta diseinu bisualerako CSS 3 estilo-orriak erabiliz egin da; ahal izan den neurrian, gailu edo nabigatzaile jakin batzuen erabilera baldintzatzen duten teknologien erabilpena saihestu da. W3Cren gomendioak betetzen dituen nabigazio-gailu ororen bidez informazioa eskuratu ahal izatea bermatzen dute estandar horiek.

Erabilitako estiloak W3C partzuergoak kateko estilo-orrien 3. bertsiorako egindako gomendioei jarraituz prestatu dira;CSS kodea balioztatzeko partzuergoak eskaintzen duen tresnaren Leiho berri batean irekiko da. bidez balioztatu dira eta analisian ez da akatsik hauteman.

Bestalde, CSS desberdinak erabiltzen dituen HTMLa balioztatu da, erabilitako analisi-zuhaitza zuzena dela egiaztatzeko.Partzuergoak HTML kodea balioztatzeko eskaintzen duen tresnaren bidez egin da analisia Leiho berri batean irekiko da. , eta emaitza positiboa izan da.

Erabiltzailea atarira estilo orririk onartzen ez duen nabigatzaile batetik sartuz gero, markaketa estrukturalak aukera ematen du eduki guztiak behar bezala bistaratzeko. Estilorik gabeko aukera hautatzen bada, orriak formatu bisualik gabe bistaratuko dira. Webgunea responsive ikuskatzeko diseinatuta dago, eta, beraz, ezin hobeto ikusten da tabletan eta mugikorretan.